• HOUSTON BALLET (map)
  • 601 PRESTON
  • HOUSTON, TX 77002

Registration 12-15 | 12:00-12:30 pm

Audition 12-15 | 12:30- 2:00 pm

Registration 16-21 | 2:00-2:30 pm

Audition 16-21 | 2:30-4:00 pm